Németh Pákolicz Tamás

író, költő, zenei előadó

Színházi előadások online térben: a stream-mű koncepcióA színházkultúra korlátozott hozzáférése miatt felerősödött a színházi előadások online térbe való elhelyezésének igénye. Ez nem azonos a színházi közvetítésekkel, felvételekkel, vagy az on-line előadásokkal. Szükség van tehát egy, az eddigiektől gyökeresen eltérő, másfajta műfaji gondolkodás megteremtésére. Tekinthető ez egyfajta kihívásnak is, amelyre a válasz a következő:

  • fel kell vállalni, hogy az online térben bemutatott hagyományos előadások sem a nézők, sem a színészek számára nem nyújtanak olyan élményt, olyan kereteket, amelyek pótolhatnák a korábbi rend szerint megtartott színházi előadásokat
  • emiatt merészen kell elszakadni a hagyományos keretektől, és merőben új megoldásokkal szükséges újfajta élményekkel teli előadásformát kialakítani, ami ugyanazon értékrend és tartalmi mélység mellett képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez

online térben tehát: színmű helyett – stream-mű!

A stream-mű műfaji besorolás arra utal, hogy a darab a hagyományos színházi kereteken túl, de annak karakterét megtartva olyan megoldásokkal készül, amely kiaknázza az online közreadás lehetőségeit. Véleményem szerint a stream-művek fejlesztése két alapvető irányba indítható el:

  1. ki kell mozdítani a nézőt a hagyományos nézőpontjából, és a nézőtérről fel kell vinni a színpadra, be kell engedni a jelenetekbe. Tehát a kamerákat nem (csak) a nézőtér felől kell felállítani, hanem szituációba kell helyezni. Ez azt jelenti, hogy a színpadon több helyen kell elhelyezni, minél érdekesebb pozíciókba, perspektívákba (pl. alulról felülről, díszletbe építve, hátsó pozícióba). A kamerákon (mint egy tévéközvetítésen) jelzőfény mutatja, hogy melyik képét adja a rendező adásba. Így a színészek ezeknek tudnak játszani, mintegy kapaszkodóként, vezérelvként véve ezt figyelembe. Ugyanakkor a nézők közel kerülnek az előadáshoz, soha nem tapasztalt módon megélve azt. A kamerák akár egymással szemben is elhelyezhetők, díszletidegenek is lehetnek, „láthatják” is egymást, ez jót tesz az előadásnak, hiszen nyíltan vállaljuk az elkészítés módját, célját, értelmét. Emellett ez a megoldás modern, szinte futurisztikus hangulatot sugároz. A rendező szabadon választhat, hogy milyen helyzetben milyen képet ad be (de persze ez programozható is, akkor nem igényel személyes jelenlétet).
  2. a tér a videó bejátszások segítségével tágítható. Ezek az előre felvett anyagok beépülnek az előadásba, és egész képernyőre kiadva lesznek részesei a mondandónak. Így pl. ha egy jelenet vége az, hogy a szereplők távoznak a színpadról egy bizonyos helyre, a videó beadásakor az látszik, hogy megérkeznek oda, egy bármilyen külső helyszínre. Az ottani történések után pedig ugyanígy visszatérhetnek a színpadra. Vagy párbeszédet folytathatnak külső helyszíni szereplőkkel úgy, hogy a színpad és a videó bejátszás összehangolásával mindez a képernyő előtt ülő nézőnek filmszerű élményt ad.

Ezek az előadások bemutathatók élőben, ami kifejezetten virtuóz megoldás - a több kamerával közvetített, élő színészi játékkal és videó bejátszásokkal összehangolt daraboknak komoly töltetet ad, hogy a nézők tudják: valós időben tekintik meg azokat.

A stream-darabokról rögzíthető a felvétel, mely azután tetszőleges számban, azonos élményt biztosítva leadható.

Vagy akár megvalósítható nem élő előadásként úgy, hogy a színpadi részek is előre felvett anyagként kerülnek rögzítésre, és a videó betétekkel együtt egy vágási folyamatot követően készül el az online térben bemutatható előadás. Ennek előnye, hogy egyszerűbb és szakmailag biztonságosabb megoldást jelent.

A stream-művek természetesen nem pótolhatják a valódi színielőadásokat, de új megoldásként létjogosultságot nyerhetnek, hiszen a jelenlegi bezárt időben kiváló lehetőség adódik kipróbálásukra, profi kidolgozásukra, a modern műfaji alapok lefektetésére. Ugyanakkor, ha beindulnak a színházi előadások, a stream-ház, mint „létesítmény” meg tud maradni, ez pozitív hordaléka lehet a most hömpölygő temérdek nehézségnek. Mert mindig lesznek olyanok, akik nem jutnak el a színházig! Vagy azért, mert külföldön - akár más kontinensen - élnek, vagy azért (és ezt be kell vallani), mert nincs rá pénzük.

E módon elkerülhető, hogy összemosódjék a két műfaj, és biztosítható, hogy a színház valamint a stream-ház egymást erősítve, egymás mellett megéljenek… mert meg is kell élniük.